Handige contractuele tool voor de eerste intrede van jongeren in de arbeidswereld

Wat de regulering van de zogenaamde uitzendarbeid betreft, helpt de nieuwe wetgevende instantie in dit verband de Italiaanse situatie op gelijke voet met de belangrijkste Europese landen te herstellen. In die zin wordt de bescherming van uitzendkrachten verder gegarandeerd volgens het model van het wetgevingskader. Daarom wordt tijdelijk werk gedefinieerd als een belangrijk kanaal dat de toegang tot de werkende wereld vergemakkelijkt voor iedereen, vooral jongeren, die van plan zijn hun eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten. Een markt die vandaag meer dan ooit wordt beïnvloed door schommelingen in een geglobaliseerde economie.

De drie hoofdpersonages van tijdelijk werk: een toeleveringsbureau, een werknemer en een gebruikersbedrijf


Wanneer een bedrijf uitzendwerk aanvraagt, kan het gebruik maken van de uitzendformule. Dit is een praktijk die relaties tussen drie entiteiten omvat: een gebruikersbedrijf, een bedrijf erkend door het ministerie van arbeid (of een bureau) en een werknemer. Laatstgenoemde wordt, namens het bureau dat hem gewoonlijk inhuurt, verzocht zijn tijdelijke werk te leveren aan een gebruikersbedrijf dat onder zijn leiding opereert. De dienst neemt, in verband met het soort werk en de verwachte duur van de duur ervan, door het inlenende bedrijf aan hem gemeld, de werknemer in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die overeenkomt met de duur van zijn verplichtingen.


Als de dienst hem voor onbepaalde tijd in dienst neemt, ontvangt de werknemer voor elke dag dat hij niet werkt een vergoeding


Het bureau kan echter besluiten om een werknemer voor onbepaalde tijd in dienst te nemen door deze naar andere gebruikersbedrijven te sturen die van tijd tot tijd om werk vragen. Indien zich een dergelijke tweede gelegenheid voordoet, krijgt de werknemer gegarandeerd een tegemoetkoming in de beschikbaarheid op de dagen dat hij, vrijblijvend, niet werd opgeroepen om te werken. Er zijn echter gevallen waarin een gebruikersbedrijf aan het einde van een missie voor onbepaalde tijd een werknemer in dienst neemt. In dit opzicht heeft de nieuwe wet alle mogelijke juridische belemmeringen die door afdelingen zijn gecreëerd, weggenomen en daarmee voldaan aan de legitieme ambities van werknemers.

Uitzendbureaus verminderen de onderzoeks- en aanwervingstijd voor werknemers en bedrijven


Dit nieuwe scenario benadrukt de belangrijke bemiddelingsrol van een professioneel databedrijf. In feite zijn uitzendbureaus niet alleen uitgesloten van het vervullen van de bij wet 23/10/1960 n voorgeschreven rol. 1369 worden inderdaad erkend door de wetgever voor de functies die de arbeidsmarkt biedt. Dit zijn bijna altijd onmisbare diensten voor de selectie, selectie en plaatsing van personeel voor werkende werknemers, die bijdragen aan de rationalisering van de arbeidsmarkt en vaak de nerveuze onderzoekstijd verkorten, zowel van werknemers als van bedrijven zelf.


Kosten voor bedrijven die gebruik maken van uitzendkrachten


Bedrijven moeten in feite een vergoeding betalen aan de leverende instanties, die wordt opgeteld bij de kosten van het verrichte werk en de begrotingsbijdrage voor de opleiding van uitzendkrachten. Dus, voor een bedrijf, verhoudingsgewijs en proportioneel, is het “huren” van een tijdelijke werknemer duurder dan traditioneel voltijds werk. Ondanks het hogere uurloon, besloten veel bedrijven om tijdelijk werk te gebruiken voor de elasticiteit van de nieuwe tool, voor absoluut vertrouwen in het type gevestigde relaties en de werkelijke kosten.


Gevallen waarin de wet het gebruik van tijdelijk werk niet toestaat


De wet sluit het aanbieden van tijdelijk werk uit in de volgende gevallen: a) voor taken gedefinieerd door de CCNL, een categorie met speciale aandacht voor de meest gevaarlijke taken, b) vervanging van stakende werknemers, c) in bedrijven die we in de afgelopen twaalf maanden in beweging hebben gezet, toen een onderdeel werd ontslagen of ontslagen personeel, d) bedrijven die niet voldoen aan de risicobeoordeling (artikel 4 DL nr. 626/94), e) productieactiviteiten waarvoor bepaalde medische onderzoeken nodig zijn en, in het algemeen, taken die een bijzonder risico voor werknemers inhouden.

Uw HR-consult.

We werken met Broker-logica.
Wij helpen u de beste deal te vinden voor het flexibel managen van uw personeel.