Τα νέα μας2020-05-14T10:38:13+03:00
Наш консалтинг

Τα νέα μας

Coronavirus, 3,4 εκατομμύρια οικογένειες χάνουν περισσότερο από το 50% του εισοδήματός τους

Οι κύριες δυσκολίες είναι κυρίως αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και κάτοικοι στο

14 Μαΐου, 2020|

Η συμβουλή σας για το ανθρώπινο δυναμικό.

Συνεργαζόμαστε με τη λογική του Broker.
Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε την καλύτερη προσφορά.
για να διαχειριστείτε το ευέλικτο προσωπικό σας
τρόπος.